آخرین کرکسیون طرح نهایی در هفته آینده روز شنبه مورخ ۹۲.۶.۱۶ساعت ۱۱  الی ۱۳ در محل گروه شهرسازی انجام خواهد شد.
نوشته شده توسط آرش ثقفی اصل  | لینک ثابت |

به اطلاع می رساند روز سه شنبه مورخ ۹۱.۱۲.۲۲ کرکسیون طرح نهایی در ارتباط با انتخاب موضوع و تهیه پروپوزال انجام می پذیرد.
نوشته شده توسط آرش ثقفی اصل  | لینک ثابت |

به اطلاع می رساند جلسه توجیهی طرح نهایی، روز سه شنبه مورخ ۹۱.۱۲.۱۵ ساعت ۱۱.۲۰ در محل گروه شهرسازی برگزار می گردد. حضور تمامی دانشجویان الزامی می باشد.
نوشته شده توسط آرش ثقفی اصل  | لینک ثابت |

به اطلاع می رساند مدارک تحویل پروژه نهایی شامل یک نسخه صحافی شده از گزارش و نقشه های طرح باضافه سی دی حاوی فایل وورد و پی دی اف و تصاویر طرح می باشد.
نوشته شده توسط آرش ثقفی اصل  | لینک ثابت |

به اطلاع می رساند کرکسیون طرح نهایی، روز یکشنبه هشت بهمن ساعت 10.30 در محل دانشکده شهرسازی انجام می پذیرد. لازم بذکر است حضور تمامی دانشجویان الزامی بوده و این جلسه به عنوان آخرین کرکسیون حضوری خواهد بود.

نوشته شده توسط آرش ثقفی اصل  | لینک ثابت |

به اطلاع می رساند کرکسیون طرح نهایی، در هفته جاری روز چهارشنبه از ساعت ۱۰ الی ۱۳ در اتاق گروه شهرسازی انجام می پذیرد. لازم بذکر است کرکسیون مذکور جهت تعیین پیشرفت کار بوده و حضور تمامی دانشجویان الزامی می باشد. چنانچه بعضی از دانشجویان در تاریخ مذکور نتوانند حضور یابند، روز سه شنبه برای کرکسیون حضور یابند.

نوشته شده توسط آرش ثقفی اصل  | لینک ثابت |

باطلاع می رساند با توجه به در پیش بودن امتحانات پایان ترم و همچنین زمان تحویل پروژه نهایی، حداکثر تا ۱۰ دی ماه، مطالعات چهار فصل اول پایان نامه باید به اتمام رسیده باشد. روزهای سه شنبه هر هفته در ساعت مقرر، کرکسیون در اتاق گروه شهرسازی انجام می پذیرد. 

 

نوشته شده توسط آرش ثقفی اصل  | لینک ثابت |

در این بخش لیست پایان نامه های کارشناسی و کارشناسی ارشد شهرسازی دانشگاه شیراز و شهید بهشتی برای کمک به انتخاب موضوع طرح نهایی مهندسی شهرسازی ارائه می گردد.

دانلود 1

دانلود 2

نوشته شده توسط آرش ثقفی اصل  | لینک ثابت |

جلسه توجیهی دوم طرح نهایی مهندسی شهرسازی جمعه بیست و هشتم مهر ۱۳۹۱ 10:45
جلسه توجیهی دوم طرح نهایی مهندسی شهرسازی، روز سه شنبه مورخ دوم آبان ماه ساعت ۱۱.۳۰ الی ۱۲.۳۰ در اتاق گروه شهرسازی برگزار می گردد.
نوشته شده توسط آرش ثقفی اصل  | لینک ثابت |

جلسه توجیهی طرح نهایی مهندسی شهرسازی یکشنبه بیست و سوم مهر ۱۳۹۱ 20:6
جلسه توجیهی طرح نهایی مهندسی شهرسازی، روز سه شنبه مورخ ۲۵ مهر ساعت ۱۱:۴۵ الی ۱۲:۳۰ در اتاق گروه شهرسازی برگزار می گردد. حضور تمامی دانشجویان الزامی است.
نوشته شده توسط آرش ثقفی اصل  | لینک ثابت |

فرمت پروپوزال طرح نهایی مهندسی شهرسازی پنجشنبه سیزدهم مهر ۱۳۹۱ 13:13
فرمت پروپوزال طرح نهایی مهندسی شهرسازی را از اینجا بردارید
نوشته شده توسط آرش ثقفی اصل  | لینک ثابت |

طرح نهایی مهندسی شهرسازی شنبه هشتم مهر ۱۳۹۱ 19:43
دانشجویانی که اقدام به اخذ طرح نهایی در واحد تبریز با اینجانب نموده اند، جهت تدقیق موضوع و تهیه پروپوزال روزهای سه شنبه هر هفته مراجعه نموده یا با ایمیل مکاتبه نمایند. 
نوشته شده توسط آرش ثقفی اصل  | لینک ثابت |