به اطلاع می رساند جلسه توجیهی طرح نهایی، روز شنبه مورخ نهم اسفند ساعت 11/30 الی 12 در محل گروه شهرسازی برگزار خواهد شد. حضور همه دانشجویان الزامی است.

نوشته شده توسط آرش ثقفی اصل  | لینک ثابت |

جلسه توجیهی طرح نهایی، راس ساعت 12 روز یکشنبه مورخ 20 مهرماه در محل گروه شهرسازی برگزار می شود.

نوشته شده توسط آرش ثقفی اصل  | لینک ثابت |

به اطلاع می رساند آخرین کرکسیون حضوری طرح نهایی ساعت 12-15 روز یکشنبه مورخ 29 تیرماه، انجام می پذیرد. حضور تمامی دانشجویان الزامی است. لطفا به سایرین اطلاع دهید.

نوشته شده توسط آرش ثقفی اصل  | لینک ثابت |

به اطلاع می رساند زمان تحویل طرح نهایی شهرسازی، حداکثر تا 15 مرداد می باشد. لطفا به سایرین اطلاع دهید.

نوشته شده توسط آرش ثقفی اصل  | لینک ثابت |

از اینجا دانلود کنید      دانلود
نوشته شده توسط آرش ثقفی اصل  | لینک ثابت |

لیست پایان نامه های شهرسازی دانشگاه تهران یکشنبه بیست و دوم اردیبهشت ۱۳۹۲ 19:50
از اینجا بردارید
نوشته شده توسط آرش ثقفی اصل  | لینک ثابت |

به اطلاع می رساند کرکسیون طرح نهایی، در هفته جاری روز چهارشنبه از ساعت ۱۰ الی ۱۳ در اتاق گروه شهرسازی انجام می پذیرد. لازم بذکر است کرکسیون مذکور جهت تعیین پیشرفت کار بوده و حضور تمامی دانشجویان الزامی می باشد. چنانچه بعضی از دانشجویان در تاریخ مذکور نتوانند حضور یابند، روز سه شنبه برای کرکسیون حضور یابند.

نوشته شده توسط آرش ثقفی اصل  | لینک ثابت |

در این بخش لیست پایان نامه های کارشناسی و کارشناسی ارشد شهرسازی دانشگاه شیراز و شهید بهشتی برای کمک به انتخاب موضوع طرح نهایی مهندسی شهرسازی ارائه می گردد.

دانلود 1

دانلود 2

نوشته شده توسط آرش ثقفی اصل  | لینک ثابت |

فرمت پروپوزال طرح نهایی مهندسی شهرسازی پنجشنبه سیزدهم مهر ۱۳۹۱ 13:13
فرمت پروپوزال طرح نهایی مهندسی شهرسازی را از اینجا بردارید
نوشته شده توسط آرش ثقفی اصل  | لینک ثابت |